Welcome To Navitas Youth Group!
It's Nice To Meet You
Read More

Aims

We seek to provide youths with a holistic informal education towards becoming tomorrow's leaders in God's Church.

Youth Formation

Cool Activities

Prayer

Navitas

Meta l-grupp ta’ żgħażagħ li kienu jiltaqgħu darba fil-ġimgħa fiċ-Ċentru Pastorali tas-Sgħajtar beda dejjem jikber, inħasset il-ħtieġa li dan il-grupp ikollu isem.  U flimkien mar-Rettur u l-youth leaders bħala isem intgħażlet il-kelma mil-Latin, “Navitas” li tfisser enerġija. L-enerġija hija l-akbar assi li għandhom iż-żgħażagħ u meta mħaddma bi ftit kreattività u proattività jistgħu jsiru ħafna affarijiet interessanti, varjati u li fl-aħħar mill-aħħar iressquna aktar lejn Alla. U dawn l-affarijiet li jressquna lejn Alla huma l-għan aħħari ta’ dan il-grupp. Kulħadd attenda għal-lezzjonijiet tar-Reliġjon fl-iskejjel u għall-klassijiet tad-duttrina fil-knisja jew il-M.U.S.E.U.M., però Navitas huwa aktar minn hekk. F’Navitas ma jsirux laqgħat ġenerali dwar il-Bibbja u l-ħajja ta’ Ġesù u lanqas ma jingħata talb ġdid biex wieħed jitgħallem bl-amment.

Navitas ikompli jibni fuq dawn l-aspetti li aħna tgħallimna fi tfulitna fl-iskejjel u d-duttrina u jeħodna pass ’il quddiem. Permezz ta’ diskussjonijiet fi grupp u bl-użu ta’ għodod multimedjali, Navitas, fost affarijiet oħra, jgħinek tifhem aħjar talb li diġà taf bl-amment u li forsi qatt ma tajt kas partikolari tiegħu, bħall-Kredu, jgħinek tifhem aħjar il-pożizzjoni tal-Knisja rigward temi soċjali permezz ta’ għarfien dwar id-dokumenti u l-enċikliċi tal-Knisja u jagħtik ukoll l-għodod biex titgħallem titlob b’mod li jagħmel sens u bl-aktar mod komdu għalik.

Barra minn hekk, kull fejn ikun hemm iż-żgħażagħ, ma tistax titħalla barra l-parti tal-iżvilupp soċjali. Minbarra l-laqgħa ta’ matul il-ġimgħa, iż-żgħażagħ iħobbu jiddevertu wkoll u jorganizzaw bejniethom diversi attivitajiet soċjali bħal safar, jattendu għal xi kunċert, isajru xi ħlewwiet li l-flus li jaqilgħu mill-bejgħ tagħhom jingħata lill-karità jew jintużaw biex itaffu l-piż finanzjarju taċ-Ċentru stess jew sempliċement imorru jieklu jew jixorbu xi ħaġa flimkien.

Navitas 12+

Friday 5:30pm-7pm

Navitas 13+

Friday 5:30pm-7pm

Navitas 14+

Friday 8:30pm - 10:00pm

Navitas 18+

Monday 9pm - 10:30pm

Navitas Sibt 12+

Saturday 3:45pm - 5pm

Navitas Sibt 13+

Saturday 3:45pm - 5pm

About

Our story.

 • 2007

  Volountary work Lourdes

  More information will be added soon.

 • 2008

  World Youth Day Sydney

  More information will be added soon.

 • 2012

  World Youth Day Madrid

  More information will be added soon.

 • 2016

  World Youth Day Poland

  More information will be added soon.

 • Be Part
  Of Our
  Story!

Our Amazing Team

We are happy to get to know you!

Carmen McKeon

Navitas 13+

David Deguara

Navitas 12+ Sibt

David Schembri

Navitas 14+ Sibt

Elena Sammut

Navitas 12+ Sibt

Neville Sammut

Navitas 16

Olen Terribile

Navitas 12+

Fr. Ray Zammit

Rector

Working together towards the same goal.

Contact Us

Kindly fill in the information below to get in touch.